Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Óvodai beiratkozás!!!

is 
Figyelem, figyelem!

Eljött az idő!

Várjuk leendő óvodásainkat!

Az óvodai beiratkozás első lépése a szándéknyilatkozat kitöltése (kattintson) és eljuttatása az intézményünkbe.

Ennek határideje 2022. április 3.

A szándéknyilatkozat a letölthető dokumentumok között is megtalálható nyomtatható formában.

A beiratkozás személyesen az óvodában történik, az óvodavezető irodájában (a bejárattól balra, a folyosó végén).


2022. május 2 - 6.
Minden nap 8 - 14 óráig. Vár az óvoda!!!

Videó
Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Bemutatkozik óvodánk

 Az óvodába lépéstől kezdve fontosnak tartjuk a nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör kialakítását, biztosítva a boldog gyermekéveket. Óvodai nevelésünk a gyermek központba helyezését tekinti alapvető feladatának. 
A teljes személyiség fejlesztését a tevékenységek által és tevékenységeken keresztül próbáljuk kibontakoztatni: életkoronként, életkori szakaszonként, differenciáltan, az egyéni képességeket figyelembe véve. 

Elkötelezett óvónők, boldog gyerekek

Óvodánkat támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi. Hangsúlyozzuk a gyermekek testi-lelki gondozását, az érzelmi alapokon nyugvó napi óvodai élet megteremtését, a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását a családokkal való nyitott és szoros együttműködéssel együtt. Fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtését, a kommunikáció és az együttműködési képesség fejlesztését.
Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Hol fogunk találkozni?

A hozzánk járó gyermekek kiválóan felszerelt udvaron élvezhetik a szabad levegőt.