Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

családi  GYERMEKNAP az óvodában
2024. MÁJUS 25. 9 ÓRÁTÓL!
 Várunk minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel!
(a RÉSZVÉTEL ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ FELTÉTELE!)

VÁR AZ ÓVODA
Videó
Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Bemutatkozik óvodánk

 Az óvodába lépéstől kezdve fontosnak tartjuk a nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör kialakítását, biztosítva a boldog gyermekéveket. Óvodai nevelésünk a gyermek központba helyezését tekinti alapvető feladatának. 
A teljes személyiség fejlesztését a tevékenységek által és tevékenységeken keresztül próbáljuk kibontakoztatni: életkoronként, életkori szakaszonként, differenciáltan, az egyéni képességeket figyelembe véve. 

Elkötelezett óvónők, boldog gyerekek

Óvodánkat támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi. Hangsúlyozzuk a gyermekek testi-lelki gondozását, az érzelmi alapokon nyugvó napi óvodai élet megteremtését, a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását a családokkal való nyitott és szoros együttműködéssel együtt. Fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtését, a kommunikáció és az együttműködési képesség fejlesztését.
Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Hol fogunk találkozni?

A hozzánk járó gyermekek kiválóan felszerelt udvaron élvezhetik a szabad levegőt.