Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Alapítványunk

Hernádnémeti Óvodásokért és Bölcsődésekért Alapítvány

Bankszámlaszám: 50462229-10002144
Adószám: 19299497-1-05

Célkitűzésünk:

A Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében folyó nevelő-oktató munka támogatása, így különösen:Környezetvédelemre é - Szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása, - Környezetvédelemre és a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedezése, - Óvodai és bölcsődei játszótér állagának megőrzése, a játszótér fejlesztése - Óvodai és bölcsődei ünnepségek, rendezvények szervezése, költségeinek fedezése - Az óvoda és bölcsőde tárgyi eszközeinek, megóvása, felújítása, tárgyi eszközök beszerzése - Hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása - Szakkönyvek beszerzése, továbbképzések támogatása, - A gyerekek zenei, művészeti, kulturális nevelése, közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, a sport és egészséges életmódra nevelés - A gyermekek egészségének megóvása, egészséges környezet biztosítása