Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

  Óvodánk először 2017-ben adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. A cím elnyerése három évre szólt.  A cím megtartása érdekében 2020-ban újabb pályázatot nyújtottunk be.
Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményt érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

    A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.
     Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

 - "Minden gyermek fontos, így én is" A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása tanulási kompetenciák kialakításával, kooperatív technikák alkalmazásával.
 - „Együtt könnyebb” – A Biztos Kezdet Óvodai Program bevezetése a Hernádnémeti óvodában.


Kapcsolattartó:           Kerekes Jánosné
                                               Telefon: 06-20-580-4772
                                               Email: herovi3564@gmail.com