Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

Óvodánk először 2017-ben adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. A cím elnyerése három évre szólt.  A cím megtartása érdekében 2020-ban újabb pályázatot nyújtottunk be, majd 2023-ban ismét sikeresen pályáztunk.
Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményt érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

    A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.
     Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.
 
A bázisintézmény jógyakorlatai:
  1. "Minden gyermek fontos, így én is" - A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása tanulási kompetenciák kialakításával, kooperatív technikák alkalmazásával.
  2.  „Együtt könnyebb” – A Biztos Kezdet Óvodai Program bevezetése a Hernádnémeti óvodában.
  3.  "Bringa ovi" - Az egészséges életmód, a mozgás fontosságának kiemelése, a kerékpáros közlekedés ösztönzése.
  4.  "Óvodakert" - Egy értékteremtő program, ahol a gyerekek kertészkedés közben megfigyelnek, izgalmas kísérleteket végeznek, mérnek és megtanulják a környezetük helyes használatát.
  5. „Tökhét” - A témahetet az aktuális őszi időszakban valósítjuk meg. Egész héten napi lebontásban tervezzük meg a különböző programokat, a feladatokat. A szülők is részesei a programoknak, részt vehetnek a közös tevékenykedésben, segítenek beszerezni a tököket ezekhez. Minden éven minél változatosabb, játékosabb tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosítunk céljaink megvalósításához a gyermekek különböző fejlettségi szintjét figyelembe véve.
  6. „Okoskocka anyanyelvi részének gyakorlati alkalmazása” - Használható tehetséggondozásban is, de jól alkalmazható a sajátos igényű gyerekek fejlesztésében is.  Az iskolában az összeolvasás, szóalkotás olvasási fázisához szükség lesz kellő szókincsre; vizuális és akusztikus analízis-szintézisre; fonológiai tudatosságra; ritmusra a szótagoláshoz; iránydominanciára a balról jobbra haladáshoz; valamint munkamemóriára, hogy el ne felejtse majd a szó végén az eddig kiolvasott betűket, szótagokat.
  7. „Három hetes projekt” - A projekt megvalósulása a Húsvéti ünnepkör köré csoportosul, a Húsvétot megelőző előkészületek és Húsvét hete. A projekt megírásánál figyelembe vettük a helyi adottságokat, a Hernád folyó közelségét. Ennek megfelelően gyűjtögettük olyan ötleteket, amelyek újdonságnak számítottak, de megvalósíthatóak voltak az intézményben, községben. A projekt az ötlettől, a megvalósításon át a cél eléréséig, illetve az értékelésig tartó folyamatot öleli fel.
  8. „Néptánc” - A néptánc foglalkozások célja, hogy játékos formában, a hagyományos népi játékok segítségével kerüljön fejlesztésre a gyermekek mozgáskészsége. A népi játékok és népdalok komplex ismereteket közvetítenek.
  9. „Jóga kaland” - A jóga testi szinten segíti az egészség megőrzését, az immunrendszer, idegrendszer erősítését, a testtudat fejlesztését. Lelki szinten kihat az érzelmi intelligencia fejlődésére, a kitartásra, a belső erő növelésére, magabiztosságot, önbizalmat erősít. Szellemi szinten a tanulási nehézségek leküzdésében, a kitartás, belső erő növelésében van szerepe.
  10. „Látható hangok” – Zeneovi, a korán kezdett zenei-esztétikai foglalkozások és a hallás fejlesztésével a gyermek kommunikációs és tanulási készségének serkentése.
Kapcsolattartó:           Kerekes Jánosné
                                               Telefon: 06-20-580-4772
                                               Email: herovi3564@gmail.com