Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Óvodánk története

A Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde egy nagy múlttal rendelkező oktatási nevelési intézmény. 1957-ben nyitotta meg kapuit és azóta is folyamatosan fejlődik, bővül rendkívül innovatív intézmény. 


Büszkeségeink:
 
  • Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye vagyunk:
Ezt a címet először 2018-ban nyerte el az intézményünk, mely három évre szólt. Ezt követően egy újabb sikeres pályázat eredményeképpen 2020-ban újra megkapta óvodánk, az Oktatási Hivatal Bázisintézméye címet, melyet jelenleg is viselünk.
 
  • A Zöld Óvoda Cím viselése:
     Intézményünk 2018-ban nyerte el először a Zöld Óvoda címet. A folyamat elindításához szükséges volt a nevelőtestület pozitív hozzáállása, elhivatottsága, környezetbarát szemléletmódja, folyamatos önképzések.
     Ahhoz, hogy Zöld Óvodává váljunk, alapfeltételként szükséges, hogy a napi nevelőmunkát, a tevékenységeket áthassa a környezettudatosság, az élő és élettelen környezet szeretetére, tiszteletére nevelés, az egészséges életvitel megalapozása, valamint a néphagyomány ápolása, mely által erősítjük a gyermekek kötődését a szülőföldjükhöz.            Természetessé vált számunkra a projekt- és élménypedagógiai módszerek alkalmazása a mindennapi nevelőmunka során. Közelebbi és távolabbi kirándulások, séták, erdei óvodai programok szervezése által, alkalmazkodva a gyerekek életkori sajátosságaihoz. A gyermekeken keresztül egy szemléletváltás felé irányítjuk a szülőket is. Felhívva figyelmüket a fenntarthatóság fontosságára, hiszen a felnövekvő nemzedék kezében látjuk a jövőt.
      Fontosnak tartjuk a partnerkapcsolatok folyamatos bővítését, a nevelés színterének kiterjesztését, a lakókörnyezettel való harmonikus kapcsolat kialakítását.
 
  • Kompetencia alapú programcsomag alkalmazása:          
     Ez a programcsomag 2009-ben került bevezetésre az óvodánkban. A program jellemzői a gyermekközpontúság, az Érvényes Helyi Nevelési Programhoz való illeszthetőség, a moduláris jellegéből adódó rugalmas alkalmazhatósága, a képességfejlesztés (értelmi, testi, szociális, kommunikációs), a komplexitás, a differenciálási szintek, a választhatóság. 
     A programcsomag új módszerek alkalmazását hozta magával. Ezek a kooperativitás, projekt módszer, témahetek alkalmazása, csoportmunka, párhuzamos tevékenységek, egyéni tanulási utak figyelembe vétele, drámapedagógia.
     A programcsomagot kiegészíti egy őszi és egy tavaszi helyi kezdeményezés. Ősszel a „Tökhét” kerül minden októberben megvalósításra. Tavasszal pedig a három hetes projektünk a „Tavaszi sürgés-forgás” foglalja össze a húsvéti témakört.
 
  • Jó gyakorlat: 
 - "Minden gyermek fontos, így én is" - A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása tanulási kompetenciák kialakításával, kooperatív technikák alkalmazásával.
 - „Együtt könnyebb” – A Biztos Kezdet Óvodai Program bevezetése a Hernádnémeti óvodában.
 
  • Innováció:
Egészséges életmódra nevelés:
 - Egészséges környezetkultúra: 
 - Egészséges táplálkozást: 
 - Mozgásfejlesztés: úszás, vízhez szoktatás a tanmedence használata által, rendszeres séták, kirándulások szervezése, ovifoci, sportnapok megtartása.
 - Partnerkapcsolatok kiterjesztése: védőnői szolgálat, gyermekorvos, fogorvos, gyógyszerész, logopédus, fejlesztő pedagógus, óvodai szociális segítő bevonása az óvoda életébe.
 
  • Mester pedagógusaink:
  Kerekes Jánosné
intézményvezető mesterpedagógus

  Dr. Oroszné Kovács Mária
fejlesztő-innovatív mesterpedagógus
 
Orosz Tamásné
Fejlesztő-innovatív mesterpedagógus
Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Hétköznapjaink:
 Óvodánk kötött napirenddel rendelkezik, ahol minden tevékenység tudatosan zajlik. A gyerekek jól megszokott napirend szerint élik hétköznapjaikat az óvodában.

  A tevékenység kezdeményezések során a kooperatív módszert alkalmazzuk. Ez a módszer az úgynevezett kooperatív tanulás – ahol a gyerekek megtanulnak önállóan, párokban, csoportokban változatos módszerekkel dolgozni. A résztvevők együttműködésén alapuló, kiscsoportos, feladatmegoldó tevékenység. A csoport tagjai ismerik, elfogadják egymást. A csoportalakítás történhet tudatosan, vagy véletlenszerűen, a kitűzött fejlesztési célnak megfelelően.

     A mindennapi tevékenység meghatározó részét teszi ki a mozgás és a szabad levegőn tartózkodás biztosítása a gyerekek számára.
Kerekes Jánosné
óvodavezető